طبیعت زیبای ایران

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

دریاچه تار ، جلوه آفرینش 1
نویسنده : رسول شهبازی - ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٩
 

 ای همه هستی زتو پیدا شده            خاک ضعیف از تو تواناشده

 بقیه در ادامه مطلب...


سایه نشین علمت کاینات              ما بتو قائم چو تو قائم بذات

هستی تو صورت پیوند نه                  تو بکس و کس بتو مانند نه

آنچه تغییر نپذیرد توئی                وانکه نمردست ونمیرد توئی

ما همه فانی و بقا بس تو راست          ملک تعالی و تقدس تو راست

خاک بفرمان تو دارد سکون                 قبه خضرا تو کنی بیستون

جز تو فلک را خم چوکان که داد         دیگ جسد را نمک جان که داد

تا کرمت راه جهان برگرفت              پشت زمین بارگران برگرفت

عقد پرستش زتو گیرد نظام         جز تو به هرهست، پرستش حرام

هرکه نه گویای تو خاموش به               هرچه نه یاد تو فراموش به

ساقی شب دستکش جام تست       مرغ سحر دستخوش نام تست

پرده برانداز برون آی فرد                 گرمنم آن پرده بهم در نورد

نسخ کن این آیت ایام را             مسخ کن این صورت اجرام را

حرف زبان را به قلم بازده                  وام زمین را به عدم بازده

کرسی شش گوشه بهم در شکن          منبر نه پایه بهم در فکن

آب بریز آتش بیداد را                 زیرتر از خاک،نشان باد را

دفتر افلاک شناسان بسوز               دیده خورشید پرستان بسوز

تا به تو اقرار خدائی دهند               بر عدم خویش گواهی دهند

 

        "نظامی گنجوی"

 

                         (خداوند ،زیباست و زیبائیها را دوست دارد...)


 
comment نظر بدهید ()