طبیعت زیبای ایران

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

ارتفاعات مازندران

و اینجاست بهشتی درآسمان، بر فراز ابرها تا دست نامحرمان لمسش نکند ...