طبیعت زیبای ایران

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

توچال


این عکسها مربوط به آذرماه سال گذشته (88) است، بیائید با هم برای بارش برف و باران دعا کنیم.

خدایا، همگی تشنه رحمت تو هستیم...